Prawo spółdzielcze i gospodarcze

Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa spółdzielczego i gospodarczego. Oferujemy porady prawne dotyczące spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni pracy. Świadczymy usługi dotyczące powoływania i rejestracji spółdzielni. Tworzymy projekty aktów wewnętrznych spółdzielni – regulaminy, uchwały bądź statuty. Zajmujemy się również bieżącą obsługą prawną spółdzielni.

Sporządzamy opinie prawne umów, organizujemy i przeprowadzamy walne zgromadzenia. Mogą Państwo zgłosić się do nas także ze sprawami dotyczącymi umów najmu czy umów deweloperskich. Reprezentujemy również naszych klientów przed sądem i organami administracji publicznej.

Porady dotyczące prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze normuje kwestie pomiędzy państwem, osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi. Prawo to dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców i ich działalności. Prawo gospodarcze dzielimy na prawo prywatne oraz publiczne. W ramach prawa gospodarczego oferujemy kompleksowe doradztwo, pomoc prawną i wsparcie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Oferujemy pomoc w przygotowaniu potrzebnych pism i umów.

Pomożemy także w założeniu działalności gospodarczej, spółki cywilnej czy spółki handlowej. Świadczymy również usługi dotyczące przekształcania bądź likwidacji spółek. Przygotowujemy, opiniujemy i analizujemy umowy gospodarcze. W razie problemów związanych z wykroczeniami, udzielimy ci porad także z zakresu prawa karnego. Nasza kancelaria pomoże ci zarówno w sądzie, jak i w kwestiach, które wykraczają poza salę sądową. Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sporach.